Брокерски услуги на БФБ–София

Инвестиционен посредник Позитива АД предлага на своите клиенти следните брокерски услуги на БФБ–София: търговия с акции, облигации, компенсаторни инструменти и др.

Прочетете повече...

Доверително                 управление

Доверително управление на финансови активи. Тази услуга представлява управление на инвестиционен портфейл от ценни книжа и финансови инструменти, търгувани на фондовия пазар.

Прочетете повече...

Инвестиционни консултации

Сливания и придобивания, преструктуриране, продажба на компании и активи, кредитни консултации, оценки, разработване на инвестиционни стратегии и бизнес планове...

Прочетете повече...

COBOS - електронна     търговия

Клиентите на ИП „ПОЗИТИВА” АД могат да участват директно /по електронен път/ в сесиите на БФБ като въвеждат своите поръчки online посредством системата COBOS.


Прочетете повече...