СЪОБЩЕНИЕ НА КВЕСТОРИТЕ НА ИП „ПОЗИТИВА“ АД

С Решение № 901-ИП от 23.06.2017г. на Комисията за финансов надзор е отнет издаденият лиценз на „Позитива“ АД с ЕИК 131219324, със седалище и адрес на управление: гр. София, Район Витоша, ул. „Маринковица“ № 2, ет. 2, обект 6 за извършване на дейност като инвестиционен посредник и са назначени Наталия Ангелова Кумпикова и Николай Михайлов Полинчев за квестори на „Позитива“ АД със срок на мандата им най-късно до 23.09.2017г.

На всички клиенти на дружеството бяха изпратени писма, с които бяха уведомени, че имат възможност да посочат друг инвестиционен посредник, при който да се прехвърлят техните финансови инструменти, пари и други активи, както и да посочат банкова сметка, по която да бъдат преведени паричните им средства.

Уведомяваме клиентите, които не са се възползвали от възможността да дадат нареждания до квесторите, че съгласно изискванията на ЗПФИ Вашите финансови инструменти са прехвърлени в „Централен депозитар“ АД чрез откриване на нови сметки на името на всеки клиент.

Уведомяваме клиентите, които имат да получават парични средства, че на 20.09.2017г. е открита специална сметка в ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД, по която са депозирани паричните Ви средства. Всеки клиент, който има да получава парични средства, в срок до 5 години, считано от 20.09.2017г., може да посети офис на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД на територията на Република България и след като установи самоличността си, да получи от банката дължимите му се парични средства. Изплащането може да бъде извършвано след 15.10.2017г.